Pierwsze posiedzenie II kadencji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w czwartek, 11 lutego 2016 r. Nowych radnych w imieniu Sejmiku Województwa Pomorskiego przywitał przewodniczący Grzegorz Grzelak, który nawiązał do powstania województwa pomorskiego i regionalnego samorządu.

– Województwo pomorskie w idei inicjatorów jego powstania miało obejmować historyczny obszar, aż po Toruń. Ostatecznie Pomorskie to teren od zachodnich Kaszub po Ziemię Elbląską, które i tak charakteryzuje sięróżnorodnością kulturową i różnymi potrzebami, z którymi mierzą się radni oraz zarząd województwa – mówił przewodniczący Grzelak. – To duża odpowiedzialność, dlatego istotne jest przygotowanie kolejnych pokoleń Pomorzan do pracy na rzecz naszego regionu. Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego być może wykreuję przyszłych radnych województwa, wybranych w wyborach powszechnych.

Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego przywitał również Szymon Knitter, opiekujący się MRWP.

Po wręczeniu radnym zaświadczeń o uzyskaniu mandatu w MRWP, złożyli oni ślubowanie. Podczas pierwszego posiedzenia przyjęto nowy statut i wybrano prezydium, w którego skład weszli:

  • przewodniczący – Jędrzej Tadrzak (Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni),
  • wiceprzewodnicząca – Paulina Nowak (Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska),
  • wiceprzewodniczący – Marek Ziemian (Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni),
  • sekretarz – Andrzej Sadłek (Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska).

Część obrad poświęcona została dyskusji o modelu pracy MRWP i możliwości współpracy z przedstawicielami samorządu. Andrzej Kowalczys, pełnomocnik marszałka ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i jednocześnie jeden z inicjatorów powstania MRWP, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego wyraził otwartość i gotowość współpracy, w szczególności w pracach konsultacyjnych.

Powstanie młodzieżowej Strategii Województwa Pomorskiego, zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnymi młodymi radami, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w procesie uchwałodawczym Sejmiku Województwa Pomorskiego – to główne cele obecnej kadencji.

Opiekunem merytorycznym MRWP jest Stowarzyszenie Morena.

sesja MRWP Kowalczyssesja MRWP radni