ngo

[Część II] Po 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe będzie podmiotem prawa. Dzięki temu ta forma partycypacji społecznej przetrwa. Może nawet zacznie dominować? W drugiej części wywiadu z dr Edytą Hadrowicz, rozmawiamy o możliwościach jakie otwiera przed stowarzyszeniami zwykłymi nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Zapraszamy do lektury