header_title_ministerstwo_pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Termin składania wniosku: 25 marca 2016 r. Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2016 r.

Regulamin

Szczegółowe warunki funkcjonowania Programu zawarte są w załączonym Regulaminie. (Uwaga: przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać Deklarację Intencji, regulamin i ogłoszenie konkursu.) Ważne, żeby złożony wniosek zawierał wspólny projekt co najmniej jednego partnera z Węgier i co najmniej jednego partnera z Polski, czyli partnerzy aplikujące się z Polski muszą składać projekt razem z węgierskimi organizacjami partnerskimi.

Tryb składania wniosku

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, załączonego do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach) lub w języku angielskim.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy civil.warsaw@mfa.gov.hu podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń objętościowych tekstu.

Termin składania wniosku: 25 marca 2016 r.

Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta do połowy kwietnia 2016 r. i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier w Warszawie. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na adres mailowy.

Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2016 r.

Szczegóły: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/pl/pl_hirek/2016-program-pozarzadowy.htm

Za: NGO

; ;