20150123115135_0_europa_dla_obywateli-680x365

Od początku 2014 roku, dofinansowanie w ramach obecnej edycji programu „Europa dla obywateli” w czterech naborach wniosków, zdobyło już 296 polskich samorządów i organizacji pozarządowych oraz innych organizacji nienastawionych na zysk, zaangażowanych w roli liderów lub partnerów w międzynarodowe projekty pamięci europejskiej, partnerstwa i sieci miast oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Do 1 marca 2016 r. trwa nabór w obydwu komponentach programu „Europa dla obywateli”: Komponent 1 – Pamięć Europejska i Komponent 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie – działania: 2.1 Partnerstwo miast, 2.2 Sieci miast2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

  • Organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, kulturalne, edukacyjne oraz inne organizacje nienastawione na zysk mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektóww obszarze pamięci europejskiej oraz społeczeństwa obywatelskiego, w Komponencie 1 – Pamięć europejska oraz w działaniu 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego. O wieloletnich priorytetach na lata 2016-2020 dla tych działań można przeczytać tutaj.
  • Samorządy i reprezentujące je jednostki oraz organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2, Działanie 2.1. Partnerstwo miastoraz Działanie 2.2. Sieci miast. Projekty zgłoszone w tym komponencie powinny dotyczyć wpływu obywateli na kształtowanie polityk i strategii na poziomie lokalnym i europejskim. Więcej informacji na temat wieloletnich priorytetów na lata 2016-2020 dla tych działań można uzyskać tutaj.

Więcej informacji na temat poszczególnych działań w zakładce Komponenty i działania.

Zachęcamy również do zapoznania się z przykładami wniosków.

Więcej na stronie Europa dla obywateli