ngoNowe obowiązki informacyjne OPP ubiegających się o 1% podatku, zmiany w przepisach dotyczących działalności odpłatnej, uregulowanie obowiązku posiadania BIP przez organizacje pozarządowe. Te i inne nowości, zmiany w obowiązujących przepisach – przypomnij sobie, co zmieniło się w ustawie o pożytku w wyniku nowelizacji z 2015 r.

Obejrzyj prezentację! Wykorzystaj na spotkaniach, szkoleniach!

Za: NGO