ngoInicjatywę ustawodawczą obywateli wprowadziła Konstytucja RP z 1997 r. Dzięki niej kilkanaście osób może pokusić się o napisanie ustawy i – jeśli zbiorą pod nią 100 tys. podpisów – projekt będzie rozpatrywany przez Sejm. Projekty obywateli nie są jednak uchwalane. Odrzuca się je już na etapie pierwszego czytania lub po prostu nie prowadzi nad nimi prac. Dlatego podejmowane są próby formalnego wzmocnienia inicjatyw obywatelskich.

Zapraszamy do lektury ; ;