obywatele_dla_demokracji_3_lxsi

Siedemnaście organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację projektów mających na celu przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców, głównie z krajów Bliskiego Wschodu. W konkursie złożyło wnioski pięćdziesiąt organizacji z całej Polski.

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na liście rankingowej przygotowanej przez zespoły ekspertów oceniających wnioski, podjęła decyzję o przyznaniu 17 dotacji na łączną kwotę3 673 011 zł.

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • LISTA WNIOSKÓW, NA KTÓRE PRZYZNANO DOTACJE – DO POBRANIA

  • LISTA WNIOSKÓW, NA KTÓRE NIE PRZYZNANO DOTACJI – DO POBRANIA

 

Liczba dotacji Łączna kwota przyznanych dotacji Przyznane punkty
17 3 673 011 PLN 5,5 – 6,4

 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w Przewodniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców (str. 10) Wnioskodawcy mogą zwrócić się do Operatora o przekazanie karty oceny swojego wniosku. Karta zostanie przekazana w ciągu 10 dni roboczych.

Za: Obywatele dla Demokracji