znak_BZWBK_SANTANDER_fundacja_rgb

Do 24 listopada 2015 r. trwa nabór do programu grantowego Fundacji BZ WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia.

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.

Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Więcej na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK

; ;