ngoNie ma ustawowej definicji regrantingu, ale znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego zawiera wiele nowych przepisów, które mają sprawić, że stosowanie tej formy współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze dla samorządów.

Regranting to przekazanie dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzielił) innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Jest to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 a organami samorządu terytorialnego. Taka współpraca jest prawnie dopuszczalna od 2010 r., kiedy po raz pierwszy w ustawie o działalności pożytku publicznego znalazły się przepisy przewidujące taką możliwość. Budziły one jednak wątpliwości interpretacyjne, dlatego w nowelizacji ustawy wprowadzonej w 2015 r. postarano się o doprecyzowanie zapisów, umożliwiających prowadzenie regrantingu przez organy administracji publicznej.

Więcej na stronie NGO

; ;