Herb_Gdyni
Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.
W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach aktywności, przedstawiciele Rady Miasta Gdyni oraz osoby delegowane przez prezydenta Miasta Gdyni. Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w części pozarządowej wyłoniony został 22 października 2015 r. podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego. Skład Rady uzupełniony został następnie 28 października przez przedstawicieli Radu Miasta oraz 3 listopada przez osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Ustala sie następujący skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
1)      Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka;

2)      Ida Bocian – Fundacja Klinika Kultury;

3)      Małgorzata Chojnowska – Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa;

4)      Bartłomiej Engelbrecht – Federacja Organizacji Pozarządowych;

5)      Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja;

6)      Magdalena Madajczyk – Fundacja Dogtor;

7)      Anna Melki – Stowarzyszenie Ovum;

8)      Roman Rychter – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego;

9)      Hanna Słomska – Uczniowski Klub Sportowy Orka;

10)   Maciej Szkudlarek – Fundacja 4 sztuki;

11)   Łukasz Wyszyński – Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students Coalition;

12)   Urszula Zalewska – Fundacja Nadaktywni;

13)   Sebastian Jędrzejewski – przedstawiciel Rady Miasta Gdyni;

14)   Maja Wagner – przedstawicielka Rady Miasta Gdyni;

15)   Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni;

16)   Salwiusz Marchel – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni;

Członkowie Rady uczestniczą między innymi w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

Obsługę Rady zapewnia Samodzielne Stanowisko ds. organizacji pozarządowych – 58 662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl 

Kontakt z Radą za pośrednictwem poczty e-mail: grdpp@gdynia.pl

  ; ;