zdjecie1W środę o północy zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone w drugiej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego. Wzięło w nim udział 47612 osób, czyli 20 proc. Uprawnionych do głosowania mieszkańców Gdyni.

W głosowaniu, które trwało od 25 października do wczoraj, czyli do środy, 4 listopada, udział wzięło 47612 osób – 20 procent mieszkańców Gdyni uprawnionych do głosowania. To o blisko 7000 tysięcy więcej niż w roku 2014, gdy budżet obywatelski w Gdyni debiutował. Najmłodszy głosujący mieszkaniec miał niespełna miesiąc, a najstarszy 100 lat. Największe poruszenie budżet obywatelski wywołał w 3 dzielnicach. Rekordową frekwencję – ponad 40 procent głosujących osiągnięto na Chwarznie-Wiczlinie. Bardzo chętnie (blisko 35procent uprawnionych) głosy oddawali również mieszkańcy Grabówka oraz Wzgórza Św. Maksymiliana. Najrzadziej głosowali mieszkańcy dzielnicy Śródmieście (frekwencja nie przekroczyła 4procent), co może być związane z tym, że to jedyna dzielnica, w której oba projekty mieściły się w puli środków na nią przypadających, więc wybór był praktycznie symboliczny. Frekwencja tylko w niewielkim stopniu przekroczyła 10% w dzielnicy Pogórze.

W gdyńskim budżecie obywatelskim 2015 do podziału było dokładnie 4 597 797 złotych. W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród łącznie 179 projektów. Najwięcej było ich na Obłużu – 24, najmniej na Cisowej i w Śródmieściu – po dwa. W wyniku głosowania prowadzonego w internecie za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl, do realizacji wybranych przez mieszkańców zostało 39 projektów (w tym 8 na terenach przyszkolnych). Najwięcej głosów otrzymał projekt „wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej” pod nazwą Aktywna Chylonia, o wartości 350000 zł zgłoszony w Chyloni. W stosunku do zeszłego roku, w którym zwyciężyło 41 projektów, wybrane w tegorocznej edycji są większe, bardziej kosztowne i znacznie bardziej kompleksowe. 4 dzielnice wykorzystały całe pule przeznaczone na dzielnicę, kolejne 8 były wyczerpania tej puli bardzo bliskie. Wybranym projektem o największej wartości jest „Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie” opiewający na całą pulę środków przypadających na dzielnicę Chwarzno-Wiczlino,  o wartości 546 150,00 zł

Wśród projektów zakwalifikowanych do realizacji są przede wszystkim boiska, różnego typu przestrzenie do ćwiczeń fizycznych w przestrzeni miejskiej, place zabaw, a także projekty wyciszenia ruchu drogowego, remonty ulic i chodników oraz 2 (z 2 złożonych) wybiegi dla psów.

Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie projektodawców, którzy od pierwszych chwil głosowania zaskakiwali pomysłami na promocję zgłoszonych przez siebie przedsięwzięć. Kręcili filmy zamieszczane później w internecie, aktywnie działali na portalach społecznościowych, tworzyli zabawne memy, chętnie korzystali z tablic wyborczych przekazanych na potrzeby głosowania w budżecie obywatelskim.  Większość dzielnic w tegorocznej edycji, co znajduje odzwierciedlenie także w wynikach głosowania, miało swoich niekwestionowanych, którzy poprzez prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, promocyjnej i dialogu z mieszkańcami wysunęli się na prowadzenie w rankingu. Od niedzieli 25 października, w kilku punktach Gdyni spotkać można było tzw. lotne brygady – wolontariuszy i pracowników Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, którzy wyjaśniali zasady BO, zachęcali do głosowania czy wręcz je umożliwiali – wyposażeni byli w urządzenia z mobilnym internetem.  Pracownicy PPNT odwiedzali gdyńskie kluby seniora i placówki opiekuńcze.

Wsparciem służyli pracownicy instytucji miejskich – np. bibliotek, działacze organizacji pozarządowych, radni dzielnic,  proboszczowie gdyńskich parafii. Nie sposób wymienić wszystkich, ale wszystkim należą się gorące podziękowania.

Równolegle do głosowania mieszkańcy byli pytani o to, jak oceniają cały sposób realizacji budżetu obywatelskiego w Gdyni. Zebrane wyniki pozwolą w przyszłych edycjach jeszcze bardziej rozbudowywać pomysł na realizacje gdyńskiego budżetu w oparciu o potrzeby gdynian.

Wyniki dostępne na stronie bo.gdynia.pl