ngoBATKO-TOŁUĆ: Trzeba obserwować nie tylko działanie ustawy, ale przede wszystkim to, czy nie daliśmy administracji zbyt dużo władzy. Pamiętajmy, że prawo do zgromadzeń to przede wszystkim nasza wolność, a regulacje mają po prostu zapewnić dla niej organizacyjne ramy.

Zapraszamy do lektury