ikm

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z zarządzania zmianą społeczną w ramach Akademii Active Citizens.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

Kolejne warsztaty poświęcone będą ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW W ZESPOLE.

Odbędą się:

21-22 LISTOPADA 2015 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00

w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku).

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 11 listopada 2015 na adres active.citizens@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskie

Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia  17 listopada 2015.

Wstęp wolny.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański (z powodów ekologicznych) obiad.

Serdecznie zapraszamy!

Cele szkolenia

Pogłębienie wiedzy uczestniczek/uczestników na temat psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów oraz metod zapobiegania im. Wprowadzenie i ugruntowanie pojęcia dynamiki sytuacji konfliktowej.

Analiza sytuacji kryzysu i konfliktu w zespole pod kątem ich rozwojowego charakteru oraz sposobów

szukania konstruktywnych rozwiązań.

Poszerzenie wiedzy o zespołach pod kątem konfliktu jako czynnika wpływającego na sukcesy lub

porażki pracy zespołowej.

Tematyka szkolenia:

  • Rodzaje konfliktów, obszary konfliktów w życiu zawodowym.
  • Cechy wzorców zachowań konfliktowych.
  • Indywidualne preferencje do określonych zachowań w sytuacjach konfliktowych – rywalizacja, współzawodnictwo, kompromis, współpraca, unikanie, dostosowanie się – kiedy i w jaki sposób z nich korzystać.

Spirala konfliktu: etapy i przyczyny powstawania. Model rozwoju konfliktu.

  • „Diabelskie koło” emocji w sytuacjach konfliktowych.
  • Model negocjacji nastawionych na współpracę.
  • Umiejętności mediacyjne w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi.
  • Techniki i narzędzia mediacyjne. Schemat pytań docierania do potrzeb.
  • Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z przyjęcia konkretnych strategii rozwiązywania konfliktu.

Metody pracy

Szkolenie prowadzone będzie metodami warsztatowymi zapewniającymi aktywizację uczestników/czek – wprowadzenia merytoryczne w postaci mini wykładów, ćwiczenia w parach, trójkach, fragmenty filmów i inne.

Osoba prowadząca:

 Izabela Podsiadło-Dacewicz jest trenerką, coachem, mediatorką, socjoterapeutką. Absolwentka WSPS w Warszawie, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) oraz Studium Coachingu  i Studium Mediacji Akademii TROP, studiów podyplomowych z zakresu mediacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), studium Analizy Transakcyjnej, studium Terapii Systemowej. Ukończyła również Helsińską Szkołę Praw Człowieka oraz roczne kursy z zakresu superwizji i prowadzenia grup wsparcia. Jest współautorką publikacji dla nauczycieli i trenerów. Posiada rekomendacje II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od kilkunastu lat zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku biznesu, administracji publicznej i NGO.

Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych (komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, profilaktyki wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, budowania zespołów i współpracy w zespole, zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie) oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy.

Zajmuje się również superwzją pracy trenerskiej, doradztwem oraz coachingiem indywidualnym i coachingiem zespołu. Prowadzi mediacje i procesy facylitacji w organizacjach biznesowych i administracji publicznej.

 

 

Izabela Podsiadło-Dacewicz

 

imagesAkademia-AC_logo-300x139