winieta1

Uczysz w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej? Interesują Cię zależności między Globalną Północą oraz Globalnym Południem i chciałbyś/chciałabyś pokazać swoim uczniom i uczennicom, jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata? Chciałbyś/chciałabyś poszerzyć swoje kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej? Nasz projekt jest dla Ciebie.

Projekt „Edukacja globalna dla najmłodszych (IV edycja)” jest realizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Poruszana w projekcie tematyka obejmuje m.in. prawa człowieka i prawo do rozwoju, dostęp do wody i żywności, odpowiedzialną konsumpcję, równouprawnienie płci, mechanizmy rządzące handlem międzynarodowym i ich wpływ na sytuację krajów Globalnego Południa, przyczyny oraz skutki zmian klimatu.

Do udziału zapraszamy 100 przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski.

Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie wiąże się z:

  • udziałem nauczyciela w szkoleniu (miejsca i terminy poniżej),
  • wytypowaniem klasy do projektu,
  • organizacją przez nauczyciela, biorącego udział w projekcie, trzech warsztatów we własnym zakresie (na podstawie scenariuszy zajęć zapewnionych przez „Źródła”).
  • dla 100 wybranych klas – organizacją trzech warsztatów (każdy po 90 minut) z zakresu edukacji globalnej, które poprowadzi edukator/edukatorka z ramienia „Źródeł”. Tematyka warsztatów będzie uzgadniana indywidualnie, w zależności od wiedzy uczniów, osobistych preferencji nauczyciela, układu materiału itp.,
  • dla chętnych – organizacją Tygodnia Edukacji Globalnej, przy wsparciu merytorycznym ze strony „Źródeł”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Czas realizacji: wrzesień – grudzień 2015 roku.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY, NAUCZYCIELA I UCZNIÓW:

  • podniesienie kompetencji przez nauczyciela, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu;
  • kreowanie wśród uczniów i uczennic postawy odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Globalnego Południa;
  • wsparcie merytoryczne dotyczące treści i metod edukacji globalnej, uzyskane od trenerów Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, instytucji z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży;
  • bezpłatny zestaw scenariuszy dla nauczyciela wraz z płytą z materałami do lekcji interkatywnych (prezentacje o krajach, gry edukacyjne dla uczniów);
  • wsparcie merytoryczne przy organizacji szkolnego projektu poświęconego edukacji globalnej.

Szkolenie odbędzie się w :
Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, Gdynia
22 października (czwartek), godz. 16:00-19:00
Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz dane rerezentowanej placówki, prosimy przesyłać na adres: marta.karbowiak@zrodla.org.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności na szkolenia przyjmowany będzie jeden nauczyciel/jedna nauczycielka z danej placówki. Kolejni chętni z tej samej szkoły/przedszkola zostaną przyjęci w miarę dostępności miejsc. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają bezpłatną publikację z zestawem scenariuszy zajęć.

Głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie wybranych metod edukacji globalnej. Uczestnicy będą mieli też okazję zastanowić się, dlaczego kraje Południa są biedne, czy Polska powinna pomagać innym krajom, czym pomoc rozwojowa różni się od humanitarnej, jak unikać stereotypów, mówiąc o wyzwaniach współczesnego świata.

Więcej informacji na stronie internetowej