ngo

Organizacje pozarządowe zbadały, jak 18 ministerstw i instytucji publicznych w praktyce realizuje przepisy o dostępie do informacji publicznej, o konsultacjach oraz przeciwdziałaniu korupcji. 15 października 2015 Koalicja na rzecz Otwartego Rządu zaprezentuje raport z tego monitoringu.

Więcej na stronie internetowej