images

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Program spotkania obejmuje następująca zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2
  • zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Program spotkania:

09.30-10.00  Rejestracja
10.00-10.10 Powitanie

Dyrektor Departamentu

Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.30 Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2
10.30-11.30 System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2
11.30-12.00 Przerwa
12.00-12.40 Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)
12.40-13.30 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
13.30-14.00 Pytania i odpowiedzi
14.00 Zakończenie spotkania

Termin i miejsce spotkania:

12 października 2015 roku

Sala im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Więcej na stronie internetowej