accounting_low4Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości przyniosła szereg bardzo istotnych zmian dla organizacji pozarządowych dotyczących księgowości. Będą obowiązywać od 2016 roku. Jednak już teraz należy zastanowić się, w jaki sposób będzie prowadzona księgowość w konkretnym stowarzyszeniu lub fundacji od nowego roku.

Nowe przepisy wyróżniają cztery możliwości – cztery typy jednostek.

Więcej na NGO