Logo_fundacja_PL

Zapraszamy Instytucje Otoczenia Biznesu, organizacje, szkoły do współpracy przy organizacji wydarzeń promujących przedsiębiorczość w naszym regionie.

Jest to doskonała okazja do organizacji własnych wydarzeń, a tym samym do promocji Państwa organizacji.

W tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości przypada na 16-22 listopada 2015 r. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. W tym samym czasie, na całym świecie odbywają się tysiące imprez skierowanych do młodych ludzi – uczniów, studentów, osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej lub wzbogaceniem wiedzy i nabyciem umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Termin zgłaszania wydarzeń upływa 16 października br.

Więcej informacji o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości na Pomorzu:
Łukasz Rokicki,
Agencja Rozwoju Pomorza
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości,
tel. 58 32 33 153
@: lukasz.rokicki@arp.gda.pl

Szczegółowe informacje na stronie