ustawa25 września posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw i skierowali ją do Senatu. Wcześniej głosowano trzy poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Senatorowie pochylą się nad projektem na ostatnim posiedzeniu izby wyższej w tej kadencji.

więcej: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1663583.html