ngoOrganizacja pozarządowa, która zatrudni osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, może liczyć na częściową refundację kosztów wynagrodzenia. Jest to możliwe zarówno w przypadku robót publicznych, jak i prac interwencyjnych.

Sprawdź, jak organizacja może skorzystać z tych rozwiązań.

Więcej na NGO