wozek_300x300Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 28 września 2015 roku do 28 października 2015 roku.

Więcej na stronie NGO