ngoDo 13 października 2015 r. można składać wnioski o granty do Fundacji Solidarności Międzynarodowej na realizację polsko-ukraińskich projektów dot. demokracji lokalnej i niezależnych mediów w ramach drugiej edycji Konkursu Grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji” adresowanego do mieszkańców Ukrainy.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Więcej informacji na NGO