8397d76cdd36a72a897a6c272d8f2aa0,640,0,0,0Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015 – 2017.  Jedna organizacja ma możliwość zgłoszenia maksymalnie jednego kandydata/kandydatki.

Zgłoszenie kandydata/-ki następuje poprzez przesłanie skanu wypełnionej Karty zgłoszenia  wg wzoru (patrz: załączniki do pobrania), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : wyboryPROP@pomorskie.eu

Do zgłoszenia należy dołączyć imienne rekomendacje dla kandydata /kandydatki wystawione przez minimum  trzy inne podmioty niż ten, który zgłasza kandydaturę. Organizacje niezarejestrowane w KRS, dołączają do zgłoszenia skan nie starszego niż 3 miesiące odpisu z właściwego rejestru.

Zgłoszenia są przyjmowanie tylko do 10.09.2015 r. !

Więcej na stronie: http://prop.pomorskie.pl/aktualnosci/