Jeśli masz pomysł na innowację, która mogłaby usprawnić świadczenie usług na rzecz osób zależnych – przyjdź na specjalny warsztat organizowany przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

10 października rozpoczął się nabór do inkubatora innowacji społecznych – przedsięwzięcia, które Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni prowadzi wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o.

Jego celem jest wsparcie nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek ich samych oraz opiekunów. Wartość projektu to prawie 3 mln zł, prowadzony będzie w Gdyni i Warszawie w oparciu o lokalną współpracę międzysektorową.

W czwartek, 3 listopada, Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na warsztat prowadzony metodą service design. Sesja poświęcona będzie pracy nad prototypami rozwiązań, które mogą stanowić odpowiedź na konkretne potrzeby różnych grup osób zależnych. Będzie też dobrą okazją, by w praktyce poznać proste narzędzia przydatne w tworzeniu i dopracowywaniu pomysłów rozwiązań pomocnych w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie opieka nad osobami zależnymi.

Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych – m.in. pracownicy instytucji pomocowych, działacze NGO, badacze, itp. mogą zgłaszać chęć udziału w warsztacie do środy, 2 listopada, wysyłając maila na adres innowacjespołeczne@lis.gdynia.pl

Warsztat odbędzie się w czwartek, 3 listopada, w godz. 10-13, w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IVA, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej).

Liczba miejsc ograniczona!