Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygniętymi konkursami:

  1. Rozstrzygnięcie konkursu: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni

 

2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni.”   

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
1. Nazwa zadania: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Liczba punktów: 67,40
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 5248/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2016 r.:
 
Rodzaj zleconego zadania: prowadzenie klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 16 706,00 PLN

2) Rozstrzygnięcie konkursu: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni

2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.”

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”,  ul. Olimpijska 2/135,
81-538 Gdynia
Liczba punktów: 65
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 5247/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2016 r.:
 
Rodzaj zleconego zadania: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem”,  ul. Olimpijska 2/135,
81-538 Gdynia

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r.: 185 296,00 PLN

Za: Gdynia.pl