Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wyrażenia swojej opinii na temat projektu Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Program współpracy stanowi na poziomie lokalnym najważniejszy dokument obejmujący zasady, formy i priorytety współpracy międzysektorowej, dlatego wpływ organizacji pozarządowych na jego ostateczną zawartość jest niezwykle istotny. Z góry dziękuję za czas poświęcony na analizę dokumentu.

Ewentualne uwagi proszę przesłać w terminie do dnia 21 października br. na adres ngo@gdynia.pl. Nienadesłanie uwag uznane będzie za przyjęcie programu w zaproponowanym kształcie.

Pobierz program.

Z poważaniem,
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni
ds. aktywności obywatelskiej