2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

6 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady.

  • Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Programu. Projekt postanowiono przekazać do konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz rozesłanie mailem z prośbą o wnoszenie uwag.
  • Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada zapoznała się z projektem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
  • Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję p. Idy Bocian rozszerzenia szczegółowego zakresu przedmiotowego zadań z zakresu edukacji oraz kultury o dodatkową pozycję.
  • Rada ustaliła termin kolejnego spotkania na 3 listopada 2016 r. 

Za: Gdynia pozarządowa