POL_Gdynia_COA.svg

 

 

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni

 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

 1. Nazwa zadania: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na trenie Gdyni   Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa – Wesoła
Liczba punktów: 80,17

Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia

Nr 4695/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2016 r.:

Rodzaj zleconego zadania: prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na trenie Gdyni
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie „Alter-Ego”, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa – Wesoła 

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 330 166,00 PLN

Za: UM Gdynia