Agencja Wykonawcza EACEA prowadzi drugi nabór wniosków w 2018 roku. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00.

W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast.

Przed rozpoczęciem aplikacji, zapraszamy do zapoznania się z oficjalnym Zaproszeniem do składania wniosków.

Do wygenerowania i złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code).

Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji.

Organizacje i instytucje zarejestrowane już wcześniej zarejestrowane mogą używać wcześniej założonego konta.

Stworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się na Portalu Uczestnika (ang. Participant Portal) – tutaj można utworzyć lub odnaleźć utworzony wcześniej profil organizacji.

Każda organizacja zaangażowana w projekt (wnioskodawcy i partnerzy) musi zarejestrować się w Portalu Uczestnika i uzyskać Kod Identyfikacyjny Uczestnika (PIC).

Podstawowe informacje o systemie EU Loginpodręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (FAQ) – do pobrania tutaj.

Do profilu swojej organizacji należy załączyć skan podpisanego:

  • Formularza dla osób prawnych: podmiotów prawa publicznego (ten formularz wypełniają organy publiczne) i podmiotów prywatnych (ten formularz wypełniają organizacje pozarządowe lub komitety ds. partnerstwa – w tym przypadku do formularza należy dołączyć skany dokumentu potwierdzającego NIP i aktu założycielskiego, statutu lub rozporządzenia ustanawiającego organizację). Formularz pobierz tutaj.
  • Formularza identyfikacji finansowej, należycie wypełnionego i poświadczonego przez bank (w przypadku załączenia aktualnego wyciągu z konta bankowego, pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane). Formularz pobierz tutaj.

W następnej kolejności wygenerować można wniosek elektroniczny.

Formularz elektroniczny eForm – można wygenerować na stronie: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Do formularza wniosku obowiązkowo należy dołączyć skan podpisanej deklaracji Declaration on Honour.

Polecamy zapoznanie się z oficjalnym zaproszeniem do składania wniosków zamieszczonym na stronie Agencji Wykonawczej EACEA:

  1. Partnerstwo miast – zaproszenie do składania wniosków
  2. Sieci miast – zaproszenie do składania wniosków

Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcją „Krok po kroku” wyjaśniającą w języku polskim proces rejestracji i składania wniosku dostępną tutaj.

Zapraszamy także na spotkania informacyjne podczas których bliżej przedstawiamy program “Europa dla obywateli” oraz warunki przystąpienia do konkursu wniosków. O miejscach i terminach spotkań sukcesywnie informujemy w zakładce szkolenia oraz na profilu Facebook.

Zapraszamy serdecznie!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO