Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Gdyni corocznie przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Stało się już tradycją i dobrą praktyką, że zamieszcza w nim corocznie opis najciekawszych projektów oraz dokonań gdyńskich organizacji pozarządowych zrealizowanych lub rozpoczętych w roku sprawozdawczym. Jest to świetna sposób na promocję działań sektora oraz podkreślenie, że aktywność organizacji nie przejawia się jedynie w samej statystyce – ich działania docierają prawie do wszystkich mieszkańców Gdyni – każdy może je zaobserwować codziennie w przestrzeni publicznej miasta.

W roku 2016 działania podejmowane przez gdyńskie organizacje pozarządowe trafiły statystycznie do prawie miliona osób!

Jeśli w 2017 roku Wasza organizacja rozpoczęła lub prowadziła i zakończyła projekt, którym chciałaby się pochwalić, a tym samym wypromować swoją działalność poprzez umieszczenie jego krótkiego opisu w sprawozdaniu ze współpracy za 2107 rok prosimy o przekazanie takiej informacji na adres ngo@gdynia.pl

Prosimy o podanie nazwy projektu, jego wartości oraz krótkiego (2-3 zdania opisu). Mogą to być projekty finansowane przez Miasto, a także takie, które finansowane są z innych źródeł.

Termin nadesłania informacji to 17 maja. 

Kontakt tel: 58/662-36-78