Sprawozdanie finansowe (potocznie tzw. bilans) jest zwykle sporządzane za konkretny rok – np. za 2017. Jeśli NGO ulega likwidacji, sporządzane są dwa sprawozdania finansowe – jedno za okres od początku roku do dnia rozpoczęcia likwidacji (a ściślej rzecz biorąc na dzień poprzedzający likwidację), a drugie za okres od rozpoczęcia likwidacji do dnia jej zakończenia. Sytuacja jednak się komplikuje, jeśli pomiędzy rozpoczęciem procesu likwidacji NGO a jego zakończeniem skończył się rok i zaczął kolejny.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Jestem likwidatorem fundacji i mam problem ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Decyzja o likwidacji została podjęta 1 grudnia 2017 r.  Informacja o likwidacji jest już zamieszczona w KRS. Wiem, że mam sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień likwidacji fundacji, ale nie wiem, co dalej – czy kolejne sporządzam za okres od rozpoczęcia likwidacji do jej zakończenia? W statucie mamy zapis, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w serwisie poradnik.ngo.pl