Szanowni Państwo,

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2018 w ramach programu Pajacyk.

Od 1 marca do 10 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2018.

O POMOC W SFINANSOWANIU POSIŁKÓW MOGĄ ZWRACAĆ SIĘ ORGANIZACJE PROWADZĄCE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ROZUMIENIU USTAWY Z DN. 9 CZERWCA 2011R. O WSPARCIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

 

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz
zamieszczony na stronie programu http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/

 

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

FUNDACJA kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 15 maja 2018 roku.

Zasady korzystania z programu: Zasady programu dożywiania_wakacje_2018

 

 

Magdalena Szymczak

Koordynatorka Programu Dożywiania w Polsce

t. +48 56 652 13 68
Polska Akcja Humanitarna

magdalena.szymczak@pah.org.pl www.pah.org.pl

ul. Wita Stwosza
2, 87-100 Toruń

www.pajacyk.pl