Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczętych  konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r. możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego projekt dokumentu został uzgodniony i zaaprobowany przez Komitet Sterująco-Monitorujący FIO.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać na adres Stefan.Kolucki@KPRM.gov.pl, do dnia 15 lutego 2018 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Po zakończeniu konsultacji Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Ogłoszenie o konsultacjach znajduje się także pod linkiem:

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminu-konkursu-fio-w-2018-r

formularz-konsultacyjny-fio-2018

regulamin_fio_2018-do-konsultacji-spolecznych

regulamin_fio_2018-do-konsultacji-spolecznych