logo-chsd

KRS: 0000693861

Strona: chsd.pl

e-mail: chsd-gdynia@o2.pl

ul. Zamenhofa 13 A

81-290 Gdynia

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść” według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.