ngoNowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego z 2015 r. zmierzyła się z niełatwym tematem obowiązków organizacji pozarządowych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Czy i jak stowarzyszenia i fundacje udostępniają informację? Przypomnijmy, co zmieniło się rok temu.

Czytaj dalej