2015_logo_FIO_v1

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego zaprasza do zapoznania się z propozycją założeń Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018-2023, które zostały zaprezentowane na posiedzeniu Komitetu Sterującego – Monitorującego FIO w dniu 29 września 2016 r.

Założenia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2018 – 2023

Za: NGO