bezdomnosc_bezdomny_4x3_fot_tkaczor_ngopl-jpgOd lipca znany jest już przynajmniej jego projekt. Formalnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni powinno zostać opublikowane (i wejść w życie) najpóźniej na początku września. Nic też nie stało na przeszkodzie, żeby zrobić to wcześniej i pomóc organizacjom lepiej przygotować się do spełnienia określonych w tym akcie wymogów.

Placówki pomagające osobom bezdomnym w ustawie o pomocy społecznej

Uchwalona 5 sierpnia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej wprowadziła standardy opisujące, jak powinny funkcjonować placówki pomagające osobom bezdomnym. Artykuł 48a ustawy wymienia rodzaje placówek (noclegownie, schroniska i ogrzewalnie) i podaje ich definicje, określające kto do danej placówki trafia oraz na jaką pomoc może tam liczyć. Wcześniej takiego opisu w ustawie o pomocy społecznej nie było.

Wstępnie zarysowany w ustawie standard ma doprecyzować rozporządzenie. Upoważnienie do jego wydania zawiera ustęp 14 w art. 48a. Ustawa wskazuje, że w rozporządzeniu powinien znaleźć się standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w tych miejscach oraz standard obiektów, w których mieszczą się placówki.

Czytaj dalej