glaszuk_ikonka_zielona_4x3_dokument

3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające m.in. nowy wzór tzw. umowy dotacyjnej, czyli umowy na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit przez samorządy. Marcin Dadel objaśnia jej najważniejsze zapisy.

Omawiany nowy wzór umowy dotacyjnej dotyczy realizacji zadań, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert oraz w trybie bezkonkursowym, wynikającym z art. 19a (tzw. trybie małych grantów).

W nowym wzorze umowy dotacyjnej pojawiło się kilka istotnych zmian. Warto przy tym podkreślić, że wzór umowy jest jedynie ramą dla urzędów samorządowych – oznacza to, że mogą one modyfikować zapisy z umowy oraz dodawać nowe. Z tego względu numeracja paragrafów, którą posługujemy się w tym artykule, może się różnić w stosunku do tej, która stosują poszczególne urzędy.

Zapraszamy do lektury