pozytek

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) poszukuje kandydata/kandydatki na dwa stanowiska pracy w projekcie pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

– stanowisko niemnożnikowe: specjalista ds. wdrażania i monitorowania standardów akredytacji,

– stanowisko niemnożnikowe: specjalista ds. standardów kwalifikacji pracowników OWES.

 

Szczegóły znajdą Państwo w treści ogłoszeń:

Ogłoszeniw – specjalista ds. standardów kwalifikacji pracowników OWES

Ogłoszenie – specjalista ds. wdrażania i monitorowania standardów akredytacji

Za: pozytek.gov.pl