ngoPolecamy poradnik „Ustawa o działalności pożytku publicznego. Komentarz”, z serii 3w* („Warto Wiedzieć Więcej”). To niezbędna publikacja dla wszystkich stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych oraz urzędników współpracujących z organizacjami. Uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją z 2015 r.

W najnowszym wydaniu popularnego poradnika z serii 3w* znajdziesz komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jej aktualny tekst. W poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia, m.in.:

  • czym jest działalność pożytku publicznego,
  • jakie obowiązki mają samorządy w związku ze współpracą z organizacjami pozarządowymi,
  • jakie są zasady organizowania konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe,
  • jakie warunki muszą spełnić organizacje ubiegające się o status organizacji pożytku publicznego (OPP).

UWAGA! Najnowsze wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2015 r.

Zapoznaj się z fragmentem poradnika o ustawie o pożytku: http://sklep.ngo.pl/image/data/spisy_tresci/3w/3w-ustawa_dz_pp_fragment.pdf

Poradnik „Ustawa o działalności pożytku publicznego. Komentarz” można zamówić w sklepie internetowym sklep.ngo.pl: http://sklep.ngo.pl/broszury_www?product_id=29

Tytuł jest też dostępny jako ebook – w formatach: pdf do wydruku, ePUB i Mobi: http://sklep.ngo.pl/index.php?route=product/category&path=6

Za: NGO