20160412163426_0_Po_20Stronie_20NaturyJuż po raz szósty ruszył konkurs grantowy realizowany w ramach programu Po Stronie Natury. Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i organizatorzy programów społecznych mogą ubiegać się o dofinansowanie działań ekologicznych na kwotę nawet 10 tys. złotych. W tym roku zostanie przekazanych aż 15 grantów. Organizatorami konkursu są Żywiec Zdrój S.A. i Fundacja Nasza Ziemia.

30 marca 2016 roku ruszył konkurs grantowy realizowany przez firmę Żywiec Zdrój – organizatora programu ,,Po Stronie Natury”, którego partnerem merytorycznym jest Fundacja Nasza Ziemia oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczo. Działanie na rzecz natury wpisane jest w misję Żywiec Zdrój. Poprzez konkurs firma chce zachęcić do aktywności proekologicznych oraz wesprzeć inicjatywy Polaków na rzecz środowiska naturalnego. Konkurs grantowy jest nieodłącznym elementem programu Po Stronie Natury, którego celem jest edukacja ekologiczna i zachęcenie do bycia po stronie natury każdego dnia dzięki codziennym, drobnym działaniom na rzecz ochrony środowiska.

Nagrodzone w ubiegłych latach inicjatywy koncentrowały się na poszerzeniu wiedzy o ochronie przyrody wśród społeczeństwa oraz kształtowaniu postaw i świadomości ekologicznej. Zwycięzcami konkursu były instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe, a ich projekty koncentrowały się m. in. na edukacji społeczeństwa na temat działania ekosystemów i usług ekosystemowych różnych organizmów (projekt „Grzyby – życie ukryte w drzewie”), rozwijaniu wrażliwości na problemy środowiska naturalnego wśród najmłodszych („Beskidy to jest nasze miejsce na Ziemi”), czy podejmowaniu problemu ochrony gatunkowej – np. nietoperzy na terenie Żywiecczyzny („Za Gackiem po górach”).

W tym roku zgłoszenia nadsyłać można w dwóch kategoriach:

1. „Zaproś naturę do siebie” – działania o charakterze projektów badawczych, nauki przez doświadczenie, obserwacji przyrody.

2. „Małe formy ochrony przyrody” – działania na rzecz poszanowania środowiska, czynności i inwestycje służące ochronie przyrody na co dzień, w tym odpowiedzialna turystyka, w każdej, nawet niewielkiej skali działania.

Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016 r. Następnie pod koniec czerwca jury wyłoni i ogłosi laureatów konkursu, którzy do kwietnia 2017 roku będą mogli zrealizować projekty.

– Konkurs grantowy jest niezwykle ważnym elementem uzupełniającym działania edukacyjne w ramach programu Po Stronie Natury – mówi Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia, koordynującej konkurs. – Celem konkursu grantowego jest wspieranie lokalnych działań przekonujących społeczność do podejmowania inicjatyw ekologicznych, w myśl, że razem możemy zrobić znacznie więcej dla środowiska naturalnego.

Konkurs to doskonała okazja dla placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, samorządów czy organizatorów programów społecznych, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie na wysokość 5 lub nawet 10 tys. złotych. Regulamin tegorocznego konkursu grantowego oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie programu Po Stronie Natury (https://www.postronienatury.pl/konkursgrantowy/) oraz Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl w zakładce „Programy”.

Za: NGO