ngo20 maja 2016 r. wchodzi w życie większość zapisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Od tego dnia zaczną obowiązywać m.in. nowe zasady dotyczące tworzenia i prowadzenia stowarzyszeń zwykłych. Najważniejsze z nich już znamy, bo zapisane są w ustawie – pozostałą część dookreśla rozporządzenie. Omawiamy jego projekt. Nie będzie on zaskoczeniem dla powiatów – w podobny sposób prowadzą one ewidencję klubów sportowych.

Zapraszamy do lektury ; ;