20160404122726_0_Grafika

Program swoim zasięgiem obejmie całą Polskę – podzieloną na 160 obszarów. W każdym z nich przyznany zostanie grant w wysokości 5 000 zł. Na autorów najciekawszych pomysłów czeka aż 160 grantów o łącznej sumie 800 000 złotych.

Aż 70% Polaków twierdzi, że już drobne lokalne inicjatywy angażujące mieszkańców znacznie podniosłyby jakość codziennego życia – wynika z „Badania oceny najbliższego otoczenia i jakości życia”. Według większości badanych (75%), to mieszkańcy i lokalne organizacje pozarządowe najlepiej wiedzą, jak wykorzystać dodatkowe środki do poprawy jakości życia. Dlatego Tesco Polska wraz z Fundacją Tesco Dzieciom postanowiło wesprzeć właśnie te grupy i przekazać im granty na realizację ciekawych inicjatyw na rzecz otoczenia.

Zakres projektów, jakie mogą zostać zgłoszone, jest bardzo szeroki – od rewitalizacji przestrzeni miejskiej, edukację najmłodszych, promocję zdrowia po wsparcie konkretnych grup społecznych, jak przykładowo seniorzy, rodziny, osoby z niepełnosprawnościami. Dodatkowo – na prośbę uczestników – kryteria zostały poszerzone o organizacje zajmujące się pomaganiem zwierzętom. Do programu „Decydujesz, pomagamy” mogą się zgłaszać nie tylko organizacje pozarządowe z całej Polski, ale także grupy nieformalne, czyli indywidualni społecznicy i aktywiści, którzy mają ciekawe pomysły i chcieliby zmienić coś w swoim otoczeniu. Grupy te mogą zgłosić się wspólnie z instytucjami takimi jak np. szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe czy biblioteki i powalczyć o grant 5000 zł na realizację swoich projektów. Odpowiadając na potrzeby wnioskodawców – termin przesyłania formularzy został przedłużony do 10 kwietnia 2016 roku.

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Grantowa wyłoni 3 najlepsze projekty w każdym ze 160 regionów – na tyle obszarów podzielona została Polska. Klienci Tesco – a zarazem mieszkańcy danego obszaru – w otwartych głosowaniach zdecydują, który projekt otrzyma grant w wysokości 5 000 zł. W programie „Decydujesz, pomagamy” w całej Polsce zostaną przekazane granty o łącznej sumie 800 000 zł – to szansa na zmianę najbliższego otoczenia wokół każdego z nas.

Aby wysłać projekt i powalczyć o grant, wystarczy wejść na stronę internetową programu www.tesco.pl/pomagamy i uzupełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie. Wnioski można składać do 10 kwietnia 2016 roku (do godz. 23.59).

Organizatorem programu „Decydujesz, pomagamy” jest Tesco Polska, a Partnerem Strategicznym – Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem Merytorycznym programu została Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która wspiera uczestników na każdym etapie przygotowania zgłoszenia.

Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy oraz Twitterze: twitter.com/TescoMediaPL

Za: NGO