0000270683

gdynia.sos.pl

poczta@gdynia.sos.pl

ul. Wincentego Pola 11 lok. 1
81-433 Gdynia

Celem Stowarzyszenia jest przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie miasta Gdyni. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców miasta Gdyni. Wspomaga rozwój społeczności lokalnej miasta Gdyni, także mieszkańców zaniepokojonych powolną likwidacją terenów zielonych w mieście.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) wydawanie lokalnej prasy (informatora),
b) prowadzenie strony internetowej www.gdynia.sos.pl oraz obsługę korespondencji mailowej
b) organizowanie spotkań z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych Gdyni,
c) organizację środków wyrażania niezależnej opinii (petycji, wystąpień zbiorowych).
d) interwencje oraz opinie (uwagi i spostrzeżenia) na piśmie kierowane do władz samorządowych miasta, wojewody, prokuratury oraz środków masowego przekazu