ngoW okresie sprawozdawczym czas jakby przyśpiesza. A niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania OPP ma swoje konsekwencje. OPP, które nie zdążyły ze sprawozdaniem w 2015 roku, nie zostały ujęte w wykazie podmiotów uprawnionych do zbierania pieniędzy z odpisu 1% podatku dochodowego od podatników w 2016 roku. Jak odzyskać utracony przywilej? – odpowiada Helena Romanowska, doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Zapraszamy do lektury