gdańsk_pomorskieeu_logo

Przeszło 300 konkursów z udziałem ponad 21 tys. uczniów i dorosłych, warsztaty, wystawy i wiele innych wydarzeń matematycznych – to wszystko działo się na Pomorzu w ramach roku poświęconemu matematyce. Zapraszamy na konferencję podsumowującą Rok Matematyki na Pomorzu, która ma miejsce już dzisiaj 21 stycznia br., na Dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej (ul. G. Narutowicza 11/12).

W czasie konferencji na Dziedzińcu Heweliusza odbędzie się happening matematyczny z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także wystawy, pokazy, projekcje filmów związane z Rokiem Matematyki.

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu z inicjatywy trzech uczelni województwa – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej  oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku, w ramach  tego przedsięwzięcia organizowane były wydarzenia, które miały za zadanie zwalczyć negatywny stereotyp krążący wokół matematyki.

Rok Matematyki w liczbach

Działania w Roku Matematyki znacznie przerosły oczekiwania inicjatorów. Do obchodów włączyły się szkoły, instytucje, fundacje, samorządy lokalne oraz rodzice. Przez cały rok, w całym województwie, odbywały się różne imprezy propagujące matematykę – festyny, turnieje, podchody matematyczne, konkursy, lekcje otwarte, wystawy, projekcje filmów nawiązujących do matematyki, wykłady, seminaria, konferencje, warsztaty, święta matematyki w powiatach, happeningi, tworzono gazetki matematyczne, a nawet odbywały się pokazy mody.

Łącznie odbyło się 7 konferencji, 4 seminaria i 32 wykłady, w których uczestniczyły  4015 osoby. 21518 uczniów i dorosłych wzięło udział w przeszło 300 konkursach (szkolne, gminne, powiatowe, wojewódzkie), a ponad 8300 uczniów wzięło udział w kuratoryjnym konkursie matematycznym, Kangurze, Alfiku i konkursach ogólnopolskich. Ponadto odbyło się wiele imprez szkolnych i ogólnodostępnych, w których uczestniczyło ok. 115 tys. osób.

Ponadto odnotować trzeba: 16 imprez festiwalowych, 130 dni matematyki i happeningów, 12 festynów, 7 innowacji pedagogicznych, 43 lekcje otwarte i biblioteczne, 14 pikników, 33 projekty matematyczne i 153 warsztaty. Te ostatnie cieszyły się zainteresowaniem 11308 uczestników, zaś w samej „Nocy matematyki” wzięło udział 3381 osób. Nie sposób także nie wspomnieć o 39 bardzo atrakcyjnych wystawach, które odwiedziło przeszło 34 tys. zainteresowanych.

Wydarzeniem kulminacyjnym była Pomorska Noc Matematyki z 13 na 14 marca 2015 przygotowana przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską oraz Pomorską Akademię w Słupsku – inicjatorów Roku Matematyki – i współorganizatorów.

Łącznie daje to liczbę blisko 200 tys. osób, które osobiście wzięły udział w wydarzeniach dedykowanych Rokowi Matematyki.

Za: pomorskie.eu