ngoOrganizacja pożytku publicznego, znajdująca się w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać podatników do przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie. Również OPP, której nie ma w wykazie, nie może namawiać podatników do przekazywania środków z 1% na jej cel i zbierać ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie.

Organizacje, które nie dostosują się do nowych przepisów i będą brały (w jakikolwiek sposób) udział w pośredniczeniu w przekazywaniu 1% podatku organizacjom do tego nieuprawnionym grozi kara grzywny (art. 50d). Zgodnie z kodeksem wykroczeń może to być nawet do 1000 zł.

Takie obostrzenie wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego (której większość przepisów weszła w życie 9 listopada 2015 r.).

Zapraszamy do lektury