2000px-POL_Gdynia_COA.svg

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3705/15/VII/P z dnia 24 listopada 2015 roku ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku.

I.         Zamawiający. 

Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II.      Organizator konkursu.
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III.   Podstawa i forma konkursu.
Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.17 oraz art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
IV.    Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2016 na ich realizację oraz wysokość środków przekazanych na realizację zadań w roku 2015 i 2014.
1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
1) przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2016r. a 30 czerwca 2016 r. w przedmiocie    sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p.
Nazwa dyscypliny
Kwota przeznaczona na dotacje w 2016 r.
na zadania realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2016r. a 30.06.2016 r.
(w zł.)
1  gimnastyka artystyczna
45 000
2  judo 70 000
3 koszykówka 60 000
4 lekka atletyka oraz bieg na orientację 55 000
5 piłka nożna 250 000
6 piłka ręczna 65 000
7 piłka siatkowa 33 000
8 pływanie i pływanie w płetwach 70 000
9 rugby, w tym rugby 7 20 000
10 sporty walki 37 000
11 strzelectwo sportowe 20 000
12 sztuki walki 18 000
13 tenis stołowy 12 000
14 żeglarstwo 190 000
15 pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 55 000

na łączną kwotę 1.000.000 zł.

2) przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2016 r. a 30 czerwca 2016r. w przedmiocie organizacji imprez sportowych skierowanych w szczególności do gdyńskiej młodzieży i dzieci, na łączną kwotę 50.000 zł.

2. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nim dotacje w 2015 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 142 umów łączna kwota 1.840.000 zł w tym:
1) na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 1.754.100 zł, w następujących dyscyplinach i niżej podanym zakresie finansowym:

L.p.
Nazwa dyscypliny
Kwota dotacji wydatkowanych
w 2015 r. (w zł)
1 gimnastyka artystyczna
80 000
2 judo 105 000
3 koszykówka 94 400
4 lekka atletyka oraz bieg na orientację 100 000
5 piłka nożna 440 000
6 piłka ręczna 115 000
7 piłka siatkowa 65 000
8 pływanie i pływanie w płetwach 115 000
9 rugby, w tym rugby 7 40 000
10 sporty walki 60 000
11 strzelectwo sportowe 35 000
12 sztuka walki 29 700
13 tenis stołowy 20 000
14 żeglarstwo 350 000
15 pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 105 000

2) na organizację konkretnych imprez sportowych, w tym:

 L.p.
Nazwa zadania
Kwota dotacji wydatkowanych
w 2015 r. (w zł)
1
Puchar Arki – eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w kl. LAS, LAR, LAS 4,7
5 500
2 Organizacja regat żeglarskich o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 4 800
3 ALPAT VOLLEY – Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców (dwie edycje) 7 500
4 Organizacja Regat Żeglarskich – Puchar YKP Gdynia dla klasy Optimist 4 000
5 Cykl turniejów o Puchar Bombardierów z Wybrzeża 4 000
6 XX Festiwal Skoku o Tyczce im. Walentego Wejmana 4 000
7 Otwarte Mistrzostwa Gdyni  Dzieci w Judo 3 500
8 Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej w kl. Optimist gr.B do lat 13, Open Bic do lat 14 i LAS 4,7 do 15 lat 2 500
9 Wyloguj się do życia i chodź pograć w piłkę – cykl turniejów dla dzieci i młodzieży z Gdyni (dwie edycje)) 3 500
10 Gdynia Cup 2015 – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt (dwie edycje) 3 200
11 Otwarte Mistrzostwa Gdyni – Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym biegu na orientację 2 000
12 Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa 2 000
13 Organizacja Okręgowego Turnieju Bokserskiego w Gdyni 2 000
14 Organizacja imprez sportowych – pt. Streetball pod dachem (dwie edycje) 1 500
15 Puchar Miasta Gdyni – eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów ISAF w kl. LAR, eliminacje do OOM w kl. LAS 4,7 4 000
16 V Ogólnopolskie Zawody Pływackie – Gdyńskie Delfinarium 4 000
17 Międzynarodowe regaty – Puchar Trenerów dla klasy Optimist 3 200
18 Drużynowy Turniej Dzieci w Judo 3 200
19 III Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni -Zawody w strzelaniach pneumatycznych 2 900
20 Jesienny Puchar Gdyni Mistrzostwa Okręgu dla klasy Optimist 2 600
21 Organizacja regat żeglarskich – Puchar Opti Gdynia dla klasy Optimist 2 400
22 Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista w kl. Optimist dla dzieci do lat 9 2 400
23 IV Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej 2 000
24 III Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 2 000
25 Halowe turnieje piłki nożnej chłopców Cisowa Cup 2015 2 000
26 XVI Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym 1 500
27 Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację 1 300
28 Organizacja imprez sportowych pt. Liga strzelectwa sportowego 1 000
29 XXIII Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. W.Sawickiego i kmdr S.Filipiaka 1 400

łączna kwota 85.900 zł.
 
4. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych i związane z nimi dotacje w 2014 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 137 umów łączna kwota 1.796.236 zł., w tym:
1) na zadanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży łączna kwota 1.664.836 zł, w następujących dyscyplinach i niżej podanym zakresie finansowym:

L.p. Nazwa dyscypliny
Kwota dotacji wydatkowanych w 2014 r. (w zł)
1 gimnastyka artystyczna
70 000
2 judo 90 000
3 koszykówka 135 000
4 lekka atletyka oraz bieg na orientację 75 000
5 piłka nożna 400 000
6 piłka ręczna 96 370
7 piłka siatkowa 70 000
8 pływanie i pływanie w płetwach 95 000
9 rugby, w tym rugby 7 40 000
10 sporty walki 62 600
11 strzelectwo sportowe 30 000
12 sztuka walki 26 910
13 tenis stołowy 20 000
14 żeglarstwo 325 000
15 pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja 128 956

2) na organizację konkretnych imprez sportowych, w tym:

L.p.
Nazwa zadania
Kwota dotacji wydatkowanych w 2014 r. (w zł)
1
Organizacja turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Juniorek Starszych
9 000
2 Organizacja finału turnieju koszykówki „Pomorski Koszykarski Orlik” dziewcząt i chłopców ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów 10 000
3 Cykl turniejów o Puchar „Bombardierów z Wybrzeża” 7 000
4 ALPAT VOLLEY – Cykl ogólnodostępnych turniejów mini piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców 14 000
5 Gdyńska Szkolna Olimpiada Rowerowa o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 4 000
6 Otwarte Mistrzostwa Gdyni w klasycznym biegu na orientację 3 000
7 Liga strzelectwa sportowego 4 500
8 Organizacja imprez sportowych – Plażówka pod dachem – III edycja 2 500
9 Organizacja regat żeglarskich –  Puchar YKP Gdynia dla klasy Optimist 5 000
10 Organizacja Regat Żeglarskich –  Puchar Prezydenta Miasta Gdyni 5 000
11 Otwarte Mistrzostwa Gdyni Dzieci w Judo 3 000
12 III Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej 3 000
13 II Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Mariana Karolaka 3 000
14 IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie -Gdyńskie Delfinarium 9 500
15 Mistrzostwa Polski Juniorów w  ramach obchodów 85-lecia Klubu MKŻ Arka” 4 000
16 Gdynia Cup 2014 – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 1 000
17 X Grand Prix Pomorza w biegu na orientację 1 500
18 Otwarte Mistrzostwa Gdyni w średniodystansowym biegu na orientację 1 500
19 Halowe turnieje piłki nożnej chłopców – Cisowa Cup 2014 4 000
20 Drużynowy Turniej  Dzieci w Judo 6 000
21 XV Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym 3 000
22 Organizacja Otwartych Zawodów Pływackich im. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1 500
23 Finał Ligi Młodzieżowej PZSS Puchar Gdyni – zawody w strzelaniach pneumatycznych 3 500
24 Organizacja regat żeglarskich –  Jesienny Puchar Gdyni dla klasy Optimist 3 500
25 Organizacja Regat Żeglarskich –  Puchar Trenerów dla klasy Optimist 3 500
26 Organizacja regat o Błękitną Gwiazdę Optimista dla dzieci do lat 9 2 500
27 XXII Mistrzostwa Pomorza w judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i komandora Stanisława Filipiaka 4 000
28 Organizacja turnieju koszykówki dziewcząt Gdynia Cup 2014 6 000
29 Organizacja Turnieju Mikołajkowego – Pierwszy Krok w gimnastyce artystycznej 3 400

łączna kwota 131.400 zł.
 
V. Miejsce, termin i sposób składania ofert.
1. Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 17 grudnia 2015 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Poświadczenie złożenia oferty zostanie dokonane na ostatniej stronie wniosku, przy czym w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu terminu składania ofert wpisana zostanie również godzina wpłynięcia wniosku.
2. Oferta na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni powinna być złożona:
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
c) imienny wykaz dzieci i młodzieży  – uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,
d) wykaz osiągnięć w 2015 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
e) wykaz kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
f) harmonogram zajęć szkoleniowych na cały okres realizacji zadania,
g) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
h) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie prowadzone będą zajęcia szkoleniowe w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),
i) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w lit.a wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
j) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit. a-b oraz j i ewentualnie lit. i składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną dyscypliną sportu (wskazane w pkt 1 lit. c-h) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej dyscypliny,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

3. Oferta na organizację imprezy sportowej powinna być złożona:
1) na piśmie zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z następującymi załącznikami:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
c) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie zorganizowana będzie impreza sportowa w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia),
d) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w lit. a wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
e) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
2) w przypadku składania kilku ofert przez ten sam podmiot, załączniki do oferty wskazane w pkt.1 lit.a-b oraz e i ewentualnie lit.d składa się tylko z jedną z ofert. Pozostałe załączniki związane merytorycznie z daną imprezą sportową (wskazane w pkt 1 lit. c) załącza się oddzielnie do każdej z ofert dotyczącej danej imprezy sportowej,
3) oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta,
4) załączniki do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez oferenta.

4. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1 pod lit.b-g oraz i-j , a także w ust. 3 pkt 1 pod lit.b oraz d-e stanowią załączniki do Zarządzenia nr  3705/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku”.

5. Wzór oferty i załączników można pobrać w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni, ze stron portalu internetowego Miasta Gdyni: www.gdynia.pl oraz ze strony internetowej  Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl

VI.  Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.
1.  Przy wyborze ofert na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
1) kryteria oceny strategicznej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
a) zasięg i miejsce wykonania zadania, w tym: lokalizacja i adekwatność miejsca do specyfiki dyscypliny (do 10  punktów),
b) wymiar i cykliczność sportowego szkolenia w ramach zajęć  pozalekcyjnych (do 20 punktów),
c) atrakcyjność programowa zadania, w tym w szczególności planowane uczestnictwo w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 15 punktów),
d) kompleksowość zadania, a w szczególności prowadzenie szkolenia zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie (do 15 punktów).
2) kryteria oceny jakościowej (można łącznie uzyskać 40 punktów):
a) ocena zakładanej wykonalności zadania w tym: doświadczenie organizacji i osiągnięcia sportowe uzyskane w 2015 w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży, kadra przewidziana do realizacji zadania, potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, w tym wkład własny finansowy i niefinansowy, ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez Zamawiającego oferentowi w poprzednich latach, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (do 10 punktów),
b) ocena trwałości/ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania, w tym: utrzymanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu także po jego zakończeniu oraz czy rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu mają charakter możliwie stały lub długotrwały (do 10 punktów),
c) ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych, w tym korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta (do 10 punktów),
d) ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji, w tym: ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów, ocena kosztorysu w tym stawki jednostkowe, rodzaje kosztów oraz relację pomiędzy kosztami pośrednimi (administracyjnymi oraz wyposażenia i promocji) a kosztami merytorycznymi zadania, planowana liczba uczestników zadania  (do 10 punktów).

2. Przy wyborze ofert na wspieranie realizacji zadania „organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych” będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
1) kryteria oceny strategicznej (można łącznie uzyskać 60 punktów):
a) zasięg i miejsce wykonania zadania, w tym: lokalizacja i adekwatność miejsca       do specyfiki przedsięwzięcia (do 20  punktów)
b) atrakcyjność programowa zadania, w tym: charakter i  ranga zawodów oraz poziom sportowy uczestników (do 30 punktów),
c) promocja zadania – formy oddziaływania na społeczność lokalną adekwatne do zakładanych celów(do 10 punktów)
2) kryteria oceny jakościowej i przypisane do nich wartości punktowe takie same jak dla realizacji zadania w zakresie „sportowego szkolenia dzieci i młodzieży” podane w ust. 1 pkt 2 lit. a-d.

3. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05 lutego 2016 roku.

VIIZawarcie umowy.
Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2016. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.
 
VIII. Zastrzeżenia i uwagi.
1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną lub religijną.
2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie sporządzone oferty odpowiadające wymaganiom  określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu oraz złożone w wyznaczonym terminie.
3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Za: UM Gdynia ; ;