ZpxirHesllHs11WilQ,logo mpips_jpg

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za  wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada.

W roku 2015 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym  7 nagród  indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespołowych.

– Ministerstwo ma nową nazwę – powiedziała minister Elżbieta Rafalska,  podczas uroczystości wręczenia nagród – to zmiana nie tylko nazwy, ale też polityki. Chcemy pokazać, że dla państwa i dla nowego rządu rodzina jest najważniejsza.  Rodziny mogą liczyć na wsparcie, czego dowodem jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zawierająca program 500+. Wierzę, że ta ustawa nie tylko zmieni sytuację polskich rodzin, ale również korzystnie wpłynie na funkcjonowanie pomocy społecznej.

Minister Rafalska podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną i odpowiedzialną, choć często niedocenianą pracę. Złożyła też gratulacje laureatom. – W tej profesji nie można, mimo profesjonalizmu, zrezygnować z emocji – zauważyła minister Rafalska. – Dlatego często grozi wypalenie zawodowe. Życzę wszystkim, by poczucia bezradności było jak najmniej. 

– Chciałabym, aby strategie rozwiązywania problemów społecznych żyły, nie były jedynie  zapisem w dokumencie – dodała minister. – Zapobieganie problemom, zanim rodzina znajdzie się w kłopotach, opłaca się wszystkim. Liczę na dobrą współpracę z samorządami.

Wykład Inauguracyjny „Zawód czy powołanie”  wygłosiła Joanna Staręga-Piasek, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. – Dobra praca socjalna to właściwe połączenie profesji i misji – stwierdziła. Składa się na nie zarówno wiedza i umiejętności, jak i niezbędna w tym zawodzie empatia.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych,  Rady Pomocy Społecznej i pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Za:MPiPS

; ;