6 listopada 2015r. Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych miała miejsce wizyta studyjna pt. „Doświadczenia ruchów miejskich w Polsce”.

Była to wizyta aktywistów miejskich, którzy przyjechali do Polski (Warszawa i Gdynia) z Sankt Petersburga. Działają oni na wielu płaszczyznach m.in. ekologii, praw człowieka, praw obywatelskich. W swoich działaniach ukierunkowani są również na propagowanie działań III sektora i jego wzmocnienie. W związku z tym w  trakcie spotkania z przedstawicielami GCOP w Gdyni, ich szczególne zainteresowanie budziły tematy związane ze współpracą międzysektorową, podejmowanymi inicjatywami przez organizacje oraz realiami funkcjonowania i finansowania działań III sektora.

Było nam niezmiernie miło prezentować skalę działań gdyńskich organizacji oraz ich zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców Gdyni.

20151106_10463020151106_10471920151106_104742